Active Directory-synchronisatie activeren dmv PowershellActivate Active Directory synchronization using Powershell

Wanneer men Active Directory synchronisatie activeert kan dit via het portaal via de onderstaande stappen.

ADSync01

ADSync02

 

Nadat Active Directory synchronisatie is geactiveerd wordt de status hiervan binnen het portaal zoals hieronder is afgebeeld weergegeven. Het activeren kan 24 uur in beslag nemen.

ADSyncstatusPortaal

 

De status van het aanzetten van deze service kan naast het portaal uiteraard ook via powershell opgevraagd worden, dit doet u door gebruik te maken van Windows Azure Active Directory-module voor Windows PowerShell. Nadat u verbinding hemt gemaakt met uw tenant zijn de cmdlets voor het aanzetten van Active Directory synchronisatie:

Set-MsolDirSyncEnabled -EnableDirSync $true

Om te controleren wat de status is gebruik je het volgende cmdlet;

(Get-MSOLCompanyInformation).DirectorySynchronizationEnabled

De uitkomst van de laatste cmdlet zal True moeten zijn, dit kan echter 24 uur duren, indien dit langer dan 24 uur duurt zult u een serviceaanvraag moeten indienen via het portaal.

This entry was posted in Office 365 and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *