Exchange online | Versie opvragen

Wanneer u benieuwd bent op welke versie uw Exchange Online omgeving draait dan kunt u dit eenvoudig opvragen via Powershell.

Maak via Windows Azure Active Directory-module voor Windows PowerShell verbinding met uw tenant.

Get-OrganizationConfig | ft AdminDisplayVersion,IsUpgradingOrganization
De uitvoer zal er uitzien zoals hieronder is afgebeeld.
Get-OrganizationConfig | ft AdminDisplayVersion,IsUpgradingOrganization -Autosize

AdminDisplayVersion IsUpgradingOrganization
------------------- -----------------------
0.10 (14.16.190.8)                    False

This entry was posted in Exchange Online, Office 365, Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.