Gebruiker verwijderen zonder recyclebin.

Wanneer je een gebruiker direct wilt verwijderen zonder dat deze eerst in de “verwijderede gebruikers” komt te staan.
dan dien je de volgende stappen uit te voeren.

 

LET OP!! Controleer de rechten die de gebruiker heeft, indien je hem later opnieuw wilt aanmaken.

 

Voer vanuit powershell de volgende cmdlets uit.

Get-MsolUser -UserPrincipalName gebruiker@domein.nl | fl

 

Noteer het ObjectID bijvoorbeeld: 74923384-ceb3-4462-a099-2e2c4f29020a

 

Verwijder de gebruiker vanuit bijvoorbeeld de webinterface.

 

Remove-MsolUser -ObjectId 74923384-ceb3-4462-a099-2e2c4f29020a -RemoveFromRecycleBin –force

 

De gebruiker is nu succesvol verwijderd.

This entry was posted in Office 365 and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *