Gedeelde mailboxen aanmaken met dezelfde alias maar verschillende domeinnamen.Create shared mailbox with different domains but same alias

Bij het aanmaken van een gedeelde mailbox voor een ander domein krijgt men de onderstaande foutmelding.

The proxy address “smtp:info@uwtentantnaam.onmicrosoft.com” is already being used by “info”. Please choose another proxy address

Of

Windows Live ID “info@uwtentantnaam.onmicrosoft.com” already exists as a managed Windows Live ID. To use the existing Windows Live ID, use the UseExistingLiveId parameter.

Dit komt doordat het info adres voor een ander domein al wordt gebruikt, bijvoorbeeld wanneer men de volgende adressen wil gebruiken.
info@domein1.nl
info@domein2.nl
Dit probleem kan eenvoudig als volgt worden opgelost.

Maak een gedeelde mailbox aan met een andere alias.

New-Mailbox -Name "Info Domein1" -Alias InfoDomein1 -Shared -PrimarySMTPAddress info@domein1.nl

Controleer of de mailbox is aangemaakt door middel van het volgende cmdlet.

get-mailbox InfoDomein1 | select userprincipalname

Wijzig de loginnaam naar het juiste adres.

set-mailbox InfoDomein1 -MicrosoftOnlineServicesID info@domein.nl

Controleer vervolgens de wijzigingen door middel van het volgende cmdlet

get-mailbox InfoDomein1 | select userprincipalname

This entry was posted in Exchange Online, Office 365 and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *