Herstellen rechten shared mailbox

Ondanks het feit dat bij een gebruiker binnen EOP wordt aangegeven dat deze rechten heeft op een bepaalde mailbox, kan het voorkomen
dat een gebruiker de gedeelde mailbox niet kan openen.

Een methode om dit op te lossen is via powershell.
In dit voorbeeld is de sharedmailbox: stewardess@vlucht365.nl
De gebruiker die de shared mailbox wil openen is: piloot@flighto365.onmicrosoft.com

Remove-MailboxPermission stewardess@vlucht365.nl –User piloot@flighto365.onmicrosoft.com -AccessRights FullAccess

Nadat dit is bevestigd kunnen de rechten opnieuw erop worden gezet middels het volgende account.

Add-MailboxPermission stewardess@vlucht365.nl -User piloot@flighto365.onmicrosoft.com -AccessRights FullAccess -AutoMapping $false

LET OP!! Doordat automapping op false is gezet, zal het account handmatig moeten worden toegevoegd in het outlook profiel.

This entry was posted in Exchange Online, Office 365 and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *