Exchange Online Archief – Unable to perform the save operation. is not within a valid server write scopeExchange Online Archive – Unable to perform the save operation. is not within a valid server write scope

http://flight-o365.com/wp-content/uploads/2013/09/ExchangeOnlineArchief01-300x273.png

Wanneer men in een hybrid deployment een archief wil aanzetten voor een gebruiker, loopt men het risico dat men de onderstaande foutmelding krijgt: “The following error occurred during validation in agent “Windows LiveId Agent”: ‘Unable to perform the save operation.’Martijn …

Posted in Exchange Online, Office 365 | Tagged , , , | 1 Comment