Exchange Online Archief – Unable to perform the save operation. is not within a valid server write scopeExchange Online Archive – Unable to perform the save operation. is not within a valid server write scope

http://flight-o365.com/wp-content/uploads/2013/09/ExchangeOnlineArchief01-300x273.png

Wanneer men in een hybrid deployment een archief wil aanzetten voor een gebruiker, loopt men het risico dat men de onderstaande foutmelding krijgt: “The following error occurred during validation in agent “Windows LiveId Agent”: ‘Unable to perform the save operation.’Martijn …

Posted in Exchange Online, Office 365 | Tagged , , , | 1 Comment

Office 365 | Remote Move request ontbreektOffice 365 | Remote Move request is missing

http://flight-o365.com/wp-content/uploads/2013/07/MoveRequest.png

In het geval dat men om welke reden dan ook gebruikers wil terug migreren naar on-premise. Dan heeft men in sommige situaties niet de New Remote Move Request optie. Dit komt doordat de gebruiker die gemigreerd is nog in de …

Posted in Exchange Online, Office 365 | Tagged , , | 1 Comment

Exchange online | Versie opvragen

Wanneer u benieuwd bent op welke versie uw Exchange Online omgeving draait dan kunt u dit eenvoudig opvragen via Powershell. Maak via Windows Azure Active Directory-module voor Windows PowerShell verbinding met uw tenant. Get-OrganizationConfig | ft AdminDisplayVersion,IsUpgradingOrganization De uitvoer zal …

Posted in Exchange Online, Office 365, Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Exchange online | Versie opvragen